Dura Vermeer is eigenaar van drie braakliggende bouwterreinen in Amerongen: Allemanswaard, Dorpsplein en Breeakker.  Het Dorpsnetwerk heeft Dura Vermeer eind 2016 gevraagd om  de inwoners te informeren over hun plannen met deze drie bouwterreinen. Dura heeft een informatie bijeenkomst toegezegd, maar heeft tot driemaal toe een geplande datum afgezegd.
In De Kaap van 21 juni 2018 stond een paginagrote advertenties waarin woningen op de drie bouwterreinen werden getoond. De advertentie was afgetiteld met : d’Amerongers zullen je verrassen . Het was inderdaad een verrassing. De naam Dura Vermeer stond overigens niet vermeld in de advertentie.
Op 5 juli 2018 is er een besloten informatie avond voor belangstellenden die zich aangemeld hebben. In paginagrote advertenties eind april 2019 wordt vermeld dat de verkoop van de 37 woningen op deze drie bouwterreinen 9 mei 2019 van start gaat.

d’Amerongers (de schuilnaam van Dura?) geven alleen informatie over de bouwplannen aan potentiele kopers. Authentieke Amerongers zien later wel hoe die open plekken in hun dorp worden volgebouwd. Een gemiste kans!