Dura Vermeer is eigenaar van drie braakliggende bouwterreinen in Amerongen: Allemanswaard, Dorpsplein en Breeakker.  Het Dorpsnetwerk heeft Dura Vermeer eind 2016 gevraagd om  de inwoners te informeren over hun plannen met deze drie bouwterreinen. Dura heeft een informatie bijeenkomst toegezegd, maar heeft tot driemaal toe een geplande datum afgezegd.
In De Kaap van 21 juni 2018 stond een paginagrote advertenties waarin woningen op de drie bouwterreinen werden getoond. De advertentie was afgetiteld met : d’Amerongers zullen je verrassen . Het was inderdaad een verrassing. De naam Dura Vermeer stond overigens niet vermeld in de advertentie.
Op 5 juli 2018 was er een besloten informatie avond voor belangstellenden. In paginagrote advertenties eind april 2019 wordt vermeld dat de verkoop van de 37 woningen op deze drie bouwterreinen 9 mei 2019 van start gaat. In september 2019 is op de bekende huizensites Jaap en  Funda te lezen dat er respectievelijk nog 31 en 37 huizen beschikbaar zijn. Het loopt bepaald niet storm met de verkoop. In Leersum en Doorn wordt wel volop gebouwd. Terwijl in ons dorp ook grote behoefte aan woonruimte is, lijkt het erop dat Dura Vermeer binnen afzienbare termijn niet gaat bijdragen aan een oplossing daarvan.