Dorpsnetwerk Amerongen

Informatie over braakliggende bouwterreinen in Amerongen

Dura Vermeer is eigenaar van drie braakliggende bouwterreinen in Amerongen: Allemanswaard, Dorpsplein en Breeakker.  Het Dorpsnetwerk heeft Dura Vermeer eind 2016 gevraagd om  de inwoners te informeren over hun plannen met deze drie bouwterreinen. Dura heeft een informatie bijeenkomst toegezegd, maar heeft tot driemaal toe een geplande datum afgezegd.
In De Kaap van 21 juni 2018 stond een paginagrote advertenties waarin woningen op de drie bouwterreinen werden getoond. De advertentie was afgetiteld met : d’Amerongers zullen je verrassen . Het was inderdaad een verrassing. De naam Dura Vermeer stond overigens niet vermeld in de advertentie.
Op 5 juli 2018 is er een besloten informatie avond voor belangstellenden die zich aangemeld hebben.

d’Amerongers (of Dura??) houden de voorlichting over de bouwplannen blijkbaar liever in eigen hand. Dat hadden we graag eerder willen horen. Het zal duidelijk zijn dat het Dorpsnetwerk geen enkele rol speelt in de voorlichting over hun bouwplannen.

 

Over ons

'In Amerongen' is de naam van het nieuwe dorpsnetwerk. Het dorpsnetwerk bestaat uit inwoners van Amerongen die zich actief inzetten voor verbetering van de leefbaarheid en participatie in Amerongen. facebook.com/inamerongen

Contact

Heeft u correcties of aanvullingen, meld die dan op het centrale mailadres van het dorpsnetwerk: info@inamerongen.nl.
Wij zorgen dat de wijzigingen dan snel zichtbaar worden op deze website.