Go to Top

Informatie over braakliggende bouwterreinen in Amerongen

Dura Vermeer is eigenaar van drie braakliggende bouwterreinen in Amerongen: Allemanswaard, Dorpsplein en Breeakker.  Het Dorpsnetwerk heeft Dura Vermeer eind 2016 gevraagd om  de inwoners te informeren over hun plannen met deze drie bouwterreinen. Dura heeft een informatie bijeenkomst toegezegd, maar heeft gemeld dat de bouwplannen nog meer tijd voor overleg  met de gemeente vragen. De verwachting is dat in de herfst van 2017 Dura bekend zal maken hoe en wanneer ze een informatie bijeenkomst zullen houden.