Elke twee jaar organiseert het Dorpsnetwerk een inloopavond voor alle inwoners. Woensdag 26 februari 2020 is het weer zover. Tijdens deze avond worden de resultaten van de afgelopen periode gepresenteerd en kunt u als inwoner ideeën inbrengen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Amerongen. Deze avond presenteert ook woningbouwvereniging Rhenam Wonen haar activiteiten op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, woonruimteverdeling en nieuwbouw.

Het hoofdonderwerp van de inloopavond is een discussie met alle aanwezigen over de stand van zaken van Amerongen. Wat voor ontwikkelingen heeft ons dorp de laatste 15 jaar doorgemaakt en wat is de invloed daarvan op de leefbaarheid? Het Dorpsnetwerk zal als aanloop voor deze discussie een ‘foto’ presenteren wat er de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van middenstand, horeca, sociale structuur, activiteiten, infrastructuur, demografie, zorg en woningbouw. Daarna is het woord aan u om op deze ‘foto’ te reageren. Aan het eind van de avond hopen we heldere conclusies te kunnen trekken: waar zijn we tevreden over en wat baart ons zorgen?
Onze dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer is de hele avond aanwezig en hij wordt geflankeerd door enkele deskundige ambtenaren.

Bent u betrokken bij Amerongen en de Amerongers? Kom dan op woensdag 26 februari naar de dorpszaal in Allemanswaard. Vanaf 19.00 uur staat de koffie voor u klaar. De bijeenkomst start 19.30 uur en zal duren tot uiterlijk 22.00 uur.