Woensdag 26 februari hield het Dorpsnetwerk Amerongen een inloopavond waar ruim 60 geïnteresseerde inwoners op af kwamen. Ook dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer was met enkele ambtenaren aanwezig.
Er werd een overzicht gegeven van de projecten die afgelopen jaren door het Dorpsnetwerk zijn gerealiseerd. Vervolgens presenteerde woningbouwvereniging Rhenam verschillende activiteiten en plannen voor haar huurwoningen.  Over de verdere ontwikkeling van Allemanswaard, dat eigendom is van Rhenam, bestaan op dit moment geen concrete plannen.

Het hoofdonderwerp van de avond was een overzicht van de ontwikkelingen in het dorp van de laatste 15 jaar. Het Dorpsnetwerk presenteerde een ‘foto’ van wat er de afgelopen jaren in Amerongen is gebeurd op het gebied van middenstand, horeca, sociale structuur, activiteiten, infrastructuur, demografie, zorg en woningbouw. Dit overzicht werd in diverse groepen tegen het licht gehouden en aan het eind van de avond sprongen er twee unanieme onderwerpen uit die dringend om een oplossing vragen. Ten eerste het uitblijven van nieuwbouw in Amerongen. In alle omringende dorpen worden woningen gebouwd, maar in Amerongen gebeurt al jaren niets. De geplande nieuwbouw van 37 woningen op de drie braakliggende terreinen van Dura Vermeer komt niet van de grond omdat zich veel te weinig kopers melden. Rhenam heeft ook geen nieuwbouwplannen voor Amerongen. De enige bouwactiviteit is het splitsen van enkele huizen in appartementen.

Een tweede zorg is het schrijnende gebrek aan parkeerplaatsen in het oude dorp.  Het kasteel trekt steeds meer bezoekers – afgelopen jaar 43.000 –  maar er is geen plan  om de toenemende overlast van het aantal auto’s aan te pakken. Een aantal aanwezigen vond dat het kasteel zich daarvoor verantwoordelijk mag tonen.

Andere punten die werden genoemd waren de deplorabele staat van de sporthal, de onbekendheid met het feit dat er ca 50 migranten in Amerongen wonen die moeite hebben met inburgering, het ontbreken van activiteiten voor jongeren en de overlast die daardoor ontstaat, het drukke maar veel te smalle fietspad naar Veenendaal, de aanleg van glasvezel in het dorp en verkeerd geplaatste verkeersborden.

Het Dorpsnetwerk gaat alle gedane suggesties analyseren en  bij de verantwoordelijke instanties aandringen om actie te nemen en de betrokken inwoners daarover te informeren. Reacties voor het Dorpsnetwerk kunt u kwijt op : info@wegwijsinamerongen.nl