In juli 2018 heeft onze dorpswethouder Boonzaaijer het Raadsprogramma 2018-2022 in Amerongen gepresenteerd. Daarin staat –naast allerlei plannen die in deze periode uitgevoerd zullen worden- ook helder vermeld dat de kracht van de inwoners beter benut moet worden. Het Dorpsnetwerk heeft de afgelopen maanden enkele klachten ontvangen van inwoners. Zij hadden een melding bij de gemeente ingediend en waren teleurgesteld over de wijze waarop er op die melding werd gereageerd. Ze kregen een defensief antwoord of hadden soms het gevoel dat dat ze niet serieus werden genomen; op enkele meldingen ingediend op de website van de gemeente kwam zelfs geheel geen reactie. Zo komt de kracht van de inwoners natuurlijk niet tot zijn recht.

Het Dorpsnetwerk heeft 22 november 2018 over deze klachten gesproken met wethouder Boonzaaijer. Het Dorpsnetwerk begrijpt dat er niet voor elke melding meteen een oplossing is; dat is niet de boodschap die we aan Boonzaaijer wilden overbrengen. Ons oude dorp is bijvoorbeeld niet gebouwd voor vrachtverkeer. Dat geeft overlast en daarvoor is geen eenvoudige oplossing te vinden of een oplossing is veel te kostbaar. Het gaat er om dat de indiener het gevoel moet krijgen dat zijn melding serieus wordt genomen. Ook als iets niet opgelost kan worden of als het (heel) veel tijd vergt, verdient de indiener daarover goed geïnformeerd te worden.

Het gesprek met de wethouder is constructief verlopen. Hij erkent dat goede communicatie essentieel is om de inwoners betrokken te houden bij ons dorp. Wij hebben voorgesteld dat een indiener, zeker bij minder eenvoudige vragen, een meer persoonlijke reactie moet kunnen verwachten dan de vaak juridische toon van de antwoordmail. Boonzaaijer vindt dit een goed voorstel en gaat dit intern aan de orde stellen.

Mocht u de komende tijd een melding of een klacht bij de gemeente indienen, dan horen wij graag hoe tevreden u bent met de reactie via onze mail: info@inamerongen.nl
Zo kunnen we een vinger aan de pols houden.