Tijdens de Inloopavond van het Dorpsnetwerk Amerongen op 26 februari 2020 heeft onder andere Rhenam een toelichting gegeven op de activiteiten van de woningcorporatie in Amerongen. Aan het eind van de avond konden de aanwezigen onderwerpen aandragen waar het Dorpsnetwerk de komende periode extra aandacht aan moesten besteden. Voor Rhenam waren dat twee onderwerpen:
– de achterblijvende woningbouw in Amerongen
– klachten over de sporthal in Allemanswaard; deze klachten zijn een week later met veel foto’s onderbouwd.

De Corona maatregelen hebben een halfjaar vertraging veroorzaakt voordat we met Rhenam om tafel konden om deze punten te bespreken.

Achterblijvende woningbouw
Rien Lodder (manager Wonen en Vastgoed Rhenam) heeft toegelicht dat Rhenam graag betaalbare woningen wil bouwen in Amerongen, maar dat Rhenam niet over bouwgrond beschikt. Slechts aan de noordkant van de sporthal beschikt Rhenam over een klein stuk bouwgrond. De braakliggende bouwgrond in Amerongen (Breeakker en t.o. Allemanswaard) is eigendom van Dura Vermeer. De vraagprijs voor deze percelen ligt ver boven de prijs die een woningcorporatie kan bieden om betaalbare huizen te kunnen realiseren. Rhenam heeft regelmatig overleg met de gemeente over de woningbouwproblematiek.

Klachten over de Sporthal
Deze klachten betreffen drie punten:
a. De veiligheid. Er hangen hier en daar elektriciteitskabels los. Rien Lodder zal hier op korte termijn onderzoek naar doen en waar nodig dit veilig laten herstellen.
b. De esthetische uitstraling. In de zaal is op veel plaatsen de folie van de muurplaten gescheurd en verdwenen. In de toegang tot de tribune zijn ongeverfde muren en graffiti.
Rien Lodder is hiermee bekend. Hij geeft aan dat hij zal onderzoeken of dit met eenvoudige middelen te herstellen is.
c. De bewijzering. Sporters of toeschouwers die voor het eerst naar de sporthal komen, kunnen hun plek niet vinden en staan vaak te zoeken in de hal voor de bibliotheek. Dorpsnetwerk stelt voor om duidelijke bewijzering aan te brengen vanaf de entree naar de kleedkamers, de sporthal en de tribune. Rien Lodder zal dit opnemen met de beheerder Berry van de Brink.

Sinds de fusie met de Woningbouwvereniging Amerongen is Allemanswaard in de portefeuille van Rhenam gekomen. De woningen in Allemanswaard sluiten goed aan bij de portefeuille van Rhenam, maar de openbare ruimtes niet, er is veel leegstand en dit is een grote kostenpost. Momenteel onderzoekt een extern adviesbureau naar mogelijkheden om dit verlies op te lossen.