Go to Top

Tijdelijk voetpad voor Allemanswaard

Aan het Dorpsnetwerk is gevraagd om een voetpad aan te leggen over het braakliggende terrein tussen de ingang van Allemanswaard en de weg die naar de Jumbo Supermarkt gaat. In de praktijk had zich al een “hazenpaadje” gevormd waarover mensen via de kortste weg het braakliggende terrein overstaken.

Dura Vermeer is eigenaar van dit terrein en heeft het Dorpsnetwerk toestemming gegeven om een tijdelijk voetpad aan te leggen over het braakliggende terrein tegenover Allemanswaard.

Het voetpad is tijdelijk en mag gebruikt worden tot het moment dat met bouwactiviteiten wordt gestart. Dan komt er een hek om de bouwplaats te staan en kan het veld niet meer worden overgestoken.

Aannemer Schimmel heeft op 3 februari 2017 het voetpad aangelegd.  Het pad loopt van het trottoir aan de Beatrixlaan (bij de wit gemarkeerde tegels) over het veld naar het midden tussen de ingang van de apotheek en de ingang van de bibliotheek. De (beperkte) kosten voor het aanleggen zijn betaald door ‘Amerongen Inspireert’ ( www.amerongeninspireert.nl).