Go to Top

Dorpsnetwerk Amerongen

Ieder dorp in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een eigen karakter en in ieder dorp spelen andere zaken. Het is voor het bestuur van de gemeente van groot belang dat zij goed geïnformeerd wordt wat er in de verschillende dorpskernen leeft. Binnen de dorpen kunnen ook veel zaken geregeld worden zonder dat de gemeente zich daarmee bemoeit. Daarom zijn er in 2014 Dorpsnetwerken opgericht. Een Dorpsnetwerk kan worden gezien als een club mensen die weet wat er speelt, zichtbaar en benaderbaar is voor iedereen en dus de plek is waar je vragen kunt stellen over de leefbaarheid in het dorp. Bedoeld wordt leefbaarheid in brede zin: woongenot, voorzieningen, informatie, activiteiten of evenementen.

Eind 2014 zijn in Amerongen twee openbare bijeenkomsten geweest om te peilen met welke onderwerpen het Dorpsnetwerk zich zou kunnen bezig houden. Hieruit kwamen de volgende punten naar voren:

  • Een Dorpsnetwerk moet zorgen voor een centrale vindplaats van alle organisaties/stichtingen/ verenigingen/netwerken die er in Amerongen actief zijn. Van belang is dat het Dorpsnetwerk daarbij niet gaat optreden als een overkoepelend orgaan, maar dat de zichtbaarheid en het overzicht van bestaande organisaties worden verbeterd waardoor ook de onderlinge verbindingen versterkt kunnen worden.
  • Het Dorpsnetwerk zorgt voor een goede sociale kaart, d.w.z. inzicht in wat er is, wie zich waarmee bezig houdt en een plek waar vraag en aanbod makkelijker bij elkaar kunnen komen.

Een groep betrokken Amerongers heeft zich opgegeven voor het Dorpsnetwerk en is aan de slag gegaan met het eerste project: het centrale informatiepunt. Deze website is het resultaat van deze inspanning.

Het volgende onderwerp dat is opgepakt is deelname aan het project www.MijnBuurtWelzijn.nl waarin vraag en aanbod in Amerongen op elkaar afgestemd worden. Maar ook andere onderwerpen kunnen door Amerongers worden aangedragen. Het Dorpsnetwerk moet gevoed worden met ideeën en vragen van bewoners. Als het gaat om een individueel probleem, probeert het Dorpsnetwerk te verwijzen naar de juiste persoon of instantie. De vragen die vaker worden gehoord, worden gezien als collectieve vraag en kunnen door het netwerk worden opgepakt.

Heeft u een idee hoe de leefbaarheid in Amerongen verbeterd kan worden of wilt u meer informatie, mail dan naar info@inamerongen.nl

Het Dorpsnetwerk Amerongen:

  • Berry van den Brink
  • Martijn Cappenberg
  • Harry van Dijk
  • Ilona Drenth
  • Rein van Ee
  • Peter van Gasselt
  • Harry Ruijs
  • Bertine van den Bosch