Parkeerplaats aan westrand van Amerongen

Bij het Dorpsnetwerk Amerongen komen veel klachten binnen over de overlast van auto’s van bezoekers van het dorp. Er is veel te weinig ruimte voor de vele bezoekers van Kasteel ( ca 35.000 per jaar) en horeca. De herinrichting van het Margaretha Turnorplein heeft minder parkeerplaatsen opgeleverd. Parkeerruimte aan de oostzijde bij de Burgwal(Groene Entree) biedt te weinig verlichting; de meeste bezoekers komen via de westzijde Amerongen binnen. De bezoekers parkeren hun auto in het dorp en dat veroorzaakt veel overlast voor de inwoners. Het Dorpsnetwerk stelt voor om net als aan de oostzijde, ook aan de westzijde parkeergelegenheid te creëren zodat de auto’s van de bezoekers niet het dorp inrijden.

Een parkeerplaats aan de westzijde kan ook een oplossing bieden voor de gevaarlijke situatie tegenover restaurant Lorijn in het poortgebouw van Zuylestein. Langs de noordkant van de N225 wordt geparkeerd in de berm. Dit veroorzaakt regelmatig incidenten met fietsers en met verkeer op de N225. De overstekende mensen schatten de snelheid van het drukke verkeer (max snelheid 80 km/u) vaak verkeerd in waardoor gevaarlijke situaties met ernstig letselrisico ontstaan.
De mensen die hier parkeren bezoeken het restaurant, de moestuin van Zuylestein of gaan wandelen in het bos, meestal rond Zuylestein.

Het dorpsnetwerk heeft tijdens inloopavonden van de aanwezige inwoners meerdere opties gekregen om de auto-overlast tegen te gaan. Na afweging van alle opties is gekozen voor een parkeerplaats aan de zuidzijde N225 achter de bosrand. Inrijden kan via het aanwezige verharde zandpad naar de geitenboerderij en uitrijden op de Kersweg vlakbij de Galakrotonde. Na gesprekken met betrokken partijen concludeert het Dorpsnetwerk dat dit een haalbare oplossing is voor zowel de auto-overlast in Amerongen als de gevaarlijke verkeerssituatie voor het poortgebouw van Zuylestein.

Het Dorpsnetwerk heeft zelf niet de deskundigheid, de middelen of de autoriteit om deze parkeermogelijkheid aan de westkant van Amerongen te realiseren en heeft daarom in de gemeenteraad van 7 september 2023 een beroep op de gemeente om dit tot uitvoering te brengen. Er was veel bijval op dit voorstel en de VVD-fractie liet weten een motie bij B&W hierover te willen indienen.